Next: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Up: No Title Previous: No Title

Contents

FORORD

Denne note henvender sig til brugere af IMSOR's HP 9000 system, specielt instituttets projektstuderende og videnskabeligt ansatte.

Læseren forudsættes bekendt med de elementære faciliteter, svarende til de der er beskrevet i IMSOR-noten "NOTE VEDR. ANVENDELSE AF IMSORS HP 9000 SYSTEM. Introduktion" af Christian Kornerup Hansen.

Noten er som 1. udgave langt fra i sin endelige form. Ethvert forslag med henblik på rettelser, udvidelser eller ændringer iøvrigt modtages med tak.

Forfatterne

FORORD til tredje udgave

Den væsenligste ændring i nærværende udgave er at afsnittet om tredje parts software er blevet udskilt som en særskilt note. Derudover er de fleste ændringer betinget af de ændringer, der er sket i EDB-systemet i den forløbne tid.

Stadig flere af instituttets nuværende og tidligere medarbejdere har bidraget til noten. Ingen nævnt ingen glemt.

Forfatterne


mr@imm.dtu.dk