Next: Starbase-on-X11 eksempel Up: Grafik Previous: Grafik

Starbase eksempel

Den første version kan kun køre på det lokale display på en arbejdsstation i modsætning til Starbase-on-X11 driveren, hvor man kan vise grafik over nettet - se næste afsnit. Til gengæld er versionen hurtigere, da starbase har direkte adgang til skærmens RAM.


  #include <starbase.c.h>
  #include <stdio.h>
  main()
  {
  int display_des;
  
  printf("\033h\033J");    /* clear the alpha screen */
  fflush(stdout);
               /* open graphics device file */
  if ((display_des =
  gopen("/dev/crt", OUTDEV, "hp98549", INIT)) == -1)
     fprintf(stderr,"Cannot open screen device file\n");

  move2d(display_des, 0.3, 0.3);  /* draw something !! */
  draw2d(display_des, 0.6, 0.3);
  draw2d(display_des, 0.3, 0.6);
  draw2d(display_des, 0.3, 0.3);
  gclose(display_des);
  }
Programmet oversættes på en farvearbejdsstation ved at skrive:

  ws1:/usv2/nn $ cc tri.c -ldd98550 -lsb1 -lsb2 <CR>

Når programmet oversættes linkes det både med en device driver til skærmen (-ldd98550) og de to starbasebiblioteker (-lsb1 og -lsb2).

Bemærk at skærmen hedder "hp98549" i programmet og -ldd98550 når programmet linkes.

Bemærk rækkefølgen af bibliotekerne, den skal overholdes!

Device driveren (hp98549/dd98550) bruges på HP 9000/319C+ og HP 9000/340C+ maskinerne.

På HP 9000/318M bruges sandsynligvis en device driver som hedder hp300h/dd300h, men det er ikke blevet testet. hp300h skal bruges i programmet og -ldd300h når det linkes.


mr@imm.dtu.dk