Next: JOBAFVIKLING Up: Netværkskommandoer Previous: Telnet

Ftp

Med ftp (File Transfer Protocol) kan man hente filer på (eller bringe filer til) maskiner, der ikke er integreret i IMSOR's HP-miljø. Det kræver, at den pågældende maskine enten har en ftp-dæmon kørende, eller, at man har adgang til maskinen på anden måde, f.eks. vha. telnet.

Som ved telnet er det mest almindelig at kalde ftp med argumenter, i form af den host man ønsker ftp-tilgang til.

Såfremt den ønskede host er specificeret i /etc/hosts filen kan man kalde maskinen ved at skrive:


  vip:/usv2/nn $ ftp <hostname> <CR>

hvor hostname kan være som omtalt under telnet.

For fremmede maskiner kan man kalde maskinen ved hjælp af maskinens internet-nummer:


  vip:/usv2/nn $ ftp <internet-nummer> <CR>

Under ftp haves en række UNIX/DOS-lignende kommandoer, hvoraf de mest brugte er:

FTP-Kommandoer:

Der findes en lang række andre kommandoer til ftp, og der henvises til manualerne for yderligere oplysninger.

Der kan være problemer med f.eks. cd kommandoen på ikke-unix maskiner, som eksempelvis VM og MVS-maskiner.


mr@imm.dtu.dk