Next: Ftp Up: Netværkskommandoer Previous: Rlogin

Telnet

Med telnet kan man logge ind på maskiner, der ikke er integreret i IMSOR's HP-miljø.

Hvis telnet kaldes uden argumenter kommer man ind i interaktive telnet-omgivelse, og prompten vil være telnet>. Her findes en række kommandoer, som bl.a. kan anvendes til at sætte kommunikationen op. Man afslutter den interaktive telnet-session med telnet> quit .

Det mest almindelige er at kalde telnet med et argument, der fortæller hvilken host (extern maskine) der ønskes login til.

Såfremt den ønskede host er specificeret i /etc/hosts filen kan man kalde maskinen ved at skrive:


  vip:/usv2/nn $ telnet <hostname> <CR>

hvor hostname f.eks. kan være: uts (uni-c's UNIX-maskine), vm (uni-c's vm-maskine), mvs (uni-c's mvs-maskine) og freja (en UNIX-maskine hos DIKU, Københavns Universitet). Disse maskiner er alle specificeret i /etc/hosts.

For fremmede maskiner kan man kalde maskinen ved hjælp af maskinens internet-nummer:


  vip:/usv2/nn $ telnet <internet-nummer> <CR>

Eksempelvis kaldes en maskine (june) på Washington State University ved at skrive telnet 128.95.1.4.

Kender man en maskines navn men ikke internet-nummeret, kan dette findes ved brug af kommandoen nslookup.

IMSOR's maskiner har flg. internet-numre:


mr@imm.dtu.dk