Next: Telnet Up: Netværkskommandoer Previous: Netværkskommandoer

Rlogin

Normalt logger man på systemet som beskrevet i introduktions-noten. Efter at man er kommet ind på systemet, kan man via netværk logge ind på en anden af IMSOR's maskiner vha. kommandoen rlogin. Hvis man har logget ind på en arbejdsstation og ønsker at udnytte nogle faciliteter på vip, skriver man


  ws3:/usv2/nn $ rlogin vip  <CR>

hvorefter man bliver logget ind på vip maskinen, og kan arbejde som normalt på vip. Når man logger af, skal man huske at logge af to gange, først på vip og derefter på arbejdsstationen.

Standard .kshrc indeholder dog alias'es for de hyppigst anvendte rlogins. Således er der et alias vip, der betyder rlogin vip.


mr@imm.dtu.dk