Next: Postadresser Up: Mail Previous: newmail

Modtagelse af post på en bestemt maskine

Al post bliver pt. routet til en bestemt maskine, typisk vip for fastansatte og std for proj'er og indiv'er. Men hvis man næsten altid arbejder på en arbejdsstation er det lidt irriterende at blive nødt til at checke på en anden maskine for at se om der er post. Derfor kan man lave en .forward-fil i ens hjemkatalog. Dette bør dog kan gøres efter aftale med system administrationen, da der ellers kan forekomme problemer med at finde den korrekte adresse. /uss1/mig/.forward kan have følgende udseende:


   mig@ws34

hvor mig er brugerid for den bruger, som skal modtage posten (normalt en selv - eller sekretæren (f.eks. i ferieperioder)), og ws34 er navnet på maskinen, hvor posten skal sendes til.


mr@imm.dtu.dk