Next: newmail Up: Mail Previous: Mail

Elm

Man starter elm ved at skrive:


  vip:/usv2/nn $ elm  <CR>
Herefter er man i elm-omgivelser. På mange terminaltyper bliver funktionstasterne defineret til bl.a. send, read, delete, på andre terminaltyper må man bruge de tilsvarende taster (s, r, d). Hvis der er kommet post, vil det blive vist på skærmen. Man vælger mellem brevene med piletasterne, eller ved at trykke på "k" og "j", som betyder hhv op og ned (som i 'vi'-editoren). Når man skal sende et brev startes en editor, hvor man kan skrive teksten. Hvis man har sat shell-variablen $EDITORi .profile vælges den pågældende editor, ellers 'vi'.

elm har mange faciliteter, som tilføjelse af brevhoveder og underskrift, der er således grund til at studere manualen grundigt, hvis man er en flittig bruger af elektronisk post.mr@imm.dtu.dk