Next: Udskrift af manual-sider Up: Manualer Previous: Papir-udgave

On-line udgave

Da mængden af manualer er så overvældende, er der blevet lavet en mindre database på HP-anlægget, hvor man kan søge på forskellige keywords, og få en oversigt over hvilke manualer, der er interessante. Kommandoen er


  vip:/usv2/nn $ manbib <CR>

Hvorefter man bliver spurgt om keyword. Man kan kombinere flere søgeord ved at skrive og eller eller imellem dem, men kommandoen er ellers stort set selvforklarende.

På maskinen kan man slå direkte op i HP-UX reference manualerne. Det gøres vha. kommandoen


 man <cmd> <CR>

hvorved man får den samme tekst ud på skærmen, som hvis man havde slået op i papir udgaven. F.eks giver


 man cp <CR>

en forklaring på copy kommandoen.

Keyword opslag
Desværre kan man ikke altid huske hvad en kommando hedder (hvem ved at 'copy' hedder cp, eller 'rename' hedder mv?). Derfor kan man prøve at finde et keyword i manualen. Det gøres ved at bruge option -k til man.

Et eksempel:


 man -k copy <CR>
giver bl.a.

 cat(1)       - concatenate, copy, and print files
 cp, ln, mv(1)    - copy, link or move files
 rcp(1)       - remote file copy

Herefter kan man undersøge de enkelte muligheder vha man. Det tal, der står i parentes efter navnet, angiver hvilken sektion af reference manualen den pågældende kommando tilhører. I øvrigt findes der til næsten alle manualsider et afsnit, som hedder "See also", hvor man måske kan finde en alternativ kommando.

Bemærkninger : På alle manualsider er der en overskrift. Der søges kun efter keywords i disse overskrifter. En søgning efter et keyword giver ikke altid det ønskede resultat. F.eks giver man -k rename tre muligheder, som alle - sandsynligvis - er forkerte!


mr@imm.dtu.dk