Next: On-line udgave Up: Manualer Previous: Manualer

Papir-udgave

På hver etage står der manualer (rum 017, 119, 211). Manualerne i stueetagen (rum 017) er et komplet sæt. På de øvrige etager findes kun de vigtigste manualer - og ofte i form af den foregående udgave. Ved lån af manualer skal de ophængte regler respekteres.

Omfanget af manualer kan virke overvældende, og de fleste bind er normalt uden interesse eller kun sjældent af interesse for den almindelige bruger. Dog er manualerne forsøgt ordnet således, at de vigtigste manualer står for oven, og de mindst vigtige står på de nederste hylder.

De vigtigste manualer er:


mr@imm.dtu.dk