Next: Ny profile Up: Profiler Previous: Profiler

.kshrc

.kshrc er en initialiserings-script til Korn-shell. Såfremt der ligger en .kshrc-fil i hjemme-biblioteket bliver Korn-shell'en initialiseret som angivet i denne fil. Hermed kan man f.eks. indføre personlige kommandoer.

En typisk .kshrc kan se således ud:


#----------------------------------------------------------#
#-- Korn Shell start profile               --#
#-- Set up some function and options           --#
#----------------------------------------------------------#
   function setprompt
   {
     PS1="`hostname`:$PWD $ "
     PS2="`hostname`: >> "
     PS3="`hostname`: >>> "
   }
   function mycd
   {
     if [ $# != 0 ]
       then cd $*
       else cd
     fi
     setprompt
   }
   function mypr
   {
     pr $* | lp
   }
   function seek
   {
   find . -name $* -print 2>&1 | grep -v cannot
   }

   set -o ignoreeof -o monitor
   setprompt
#----------------------------------------------------------#
#-- Set up some aliases                 --#
#----------------------------------------------------------#
   alias su='/bin/su'
   alias ls='ls -Fq'
   alias del='rm -i'
   alias cd='mycd'
   alias print='mypr'
   alias xs='eval `resize`'
   alias myps='ps -ef | grep `whoami` | sort'
   alias vip='remsh vip'
   alias std='remsh std'
   alias srv='remsh srv'
   alias snake1='remsh snake1'
   alias snake2='remsh snake2'
   alias snake3='remsh snake3'
   alias snake4='remsh snake4'
   alias snake5='remsh snake5'
   alias xterm='TERM=vt100; export TERM'
   alias hpterm='TERM=hpterm; export TERM'

Ovenvævnte .kshrc bevirker bl.a., at prompten udvides med en oplysning om aktuelt bibliotek. Dette sker gennem funktionerne setprompt og mycd. En alias-erklæring betyder, at cd-kommandoen afløses af den personligt modificerede cd-kommando. Endvidere indføres en personlig print kommando, samt en kommando myps, som ved udførelse vil vise samtlige personlige job på den aktuelle maskine. Funktionene seek benyttes til at lede efter en fil. I modsætning til kommandoer som whereis og which søger seek i hele filsystemet, af samme grund bruger den noget mere tid.

Endvidere defineres kommandoen vip, som vil give en login til vip-maskinen, og tilsvarende for std- og srv-maskinerne.


mr@imm.dtu.dk