Next: PC-ere Up: Maskiner Previous: Det grafiske værksted

Arbejdsstationer

Udover de nævnte RISC-maskiner råder instituttet over et antal arbejdsstationer (ws1, ws2, ws3, ...). Typebetegnelsen for HP-arbejdsstationerne er henholdsvis HP9000/318M, HP9000/319C+, HP9000/340 og HP9000/345. Alle HP arbejdsstationer - pånær ws1 - er diskløse og koblet op i et cluster (klynge), som betjenes fra serveren HP9000/635SV (srv). ws1 er forsynet med 2 diske a 300 MB.

Alle arbejdsstationer har umiddelbart adgang til diskområder på vip, std, srv og snake1. Se diskussion heraf under afsnit .

Arbejdsstationerne er alle selvstændige UNIX-maskiner baseret på Motorola 680X0-processorer. Efterhånden benyttes HP-arbejdsstationerne primært som grafiske terminaler på grund af deres relativt lave ydelse.

Udover de nævnte generelt tilgængelige enheder er der en del udstyr, der er indkøbt specifikt til forskellige projekter. Dette udstyr kan både være HP-arbejdsstationer som ws8, ws10, ws11 og ws12 eller andet som SUN-arbejdsstationen ws21, GOP ws22, APOLLO-arbejdsstationen ws23, DEC-arbejdsstationen ws24 og IBM Powerstation 6000 ws25.. Ikke HP-udstyr er i større eller mindre grad integreret med HP-computerne.


mr@imm.dtu.dk