Next: Det grafiske værksted Up: Maskiner Previous: Minicomputerne

snake-maskiner

Udover ovennævnte efterhånden ældre minicomputere råder instituttet over et antal meget hurtige arbejdsstationer af typen HP9000/700. Den kraftigste af disse kaldes snake1 og er pt udstyret med 96MB ram, og 3.3 GB disk. snake1 har ligeledes instituttets kraftigeste CPU. Den er tillige server for at antal X-terminaler baseret på RISC teknologi. snake1 er en nyere, og langt hurtigere maskine, der ikke er hardware kompatibel med de tidligere omtalte minicomputere vip, std og srv. De øvrige snake-maskiner er også alle hurtigere end vip, std og srv maskinerne og flere af dem er tilnærmelsesvis så hurtige som snake1. Da flere af de øvrige snake maskiner er betalt af fonds midler er det særlig vigtigt at der udvises god EDB-skik ved brug af disse.

Snake maskinerne er baseret på en anden og nyere teknologi end vip, std og srv. Programmel beregnet til de ældre minicomputere kan også afvikles på snake maskinerne, mens det modsatte ikke umiddelbart gælder. Dette betyder, at programmer oversat på vip, std eller srv kan afvikles på snake1, medens programmer oversat på snake1 ikke kan afvikles på de tre andre.


mr@imm.dtu.dk