Next: snake-maskiner Up: Maskiner Previous: Maskiner

Minicomputerne

De tre ældre RISC-computere kaldes vip, std og srv. Typebetegnelsen for disse computere er henholdsvis HP9000/835S, HP9000/835SE og HP9000/635SV.

De tre maskiner er identiske med hensyn til afvikling af programmer, men er udstyret forskelligt med hensyn til antal terminalindgange, diskplads med mere. Således har vip-maskinen pt. 4 diske med hver 300 MB, 1 disk med 670 MB og 18 terminalindgange med 12 terminaler tilsluttet, std-maskinen har 5 diske a 300 MB og 42 terminalindgange med 42 terminaler tilsluttet, srv-maskinen har 2 diske a 300MB, 1 disk med 670 MB og ingen almindelige terminaler tilsluttet. Både vip og std er forsynet med 32 MB RAM, medens srv er forsynet med 24 MB RAM.

Alle tre maskiner er forsynet med batteri backup, der muliggør en fornuftig nedkobling og automatisk genopstart ved strømsvigt, og gør systemet ufølsomt overfor mindre spændingsvariationer. Endvidere vil afviklingen af igangværende job automatisk fortsætte efter et strømsvigt.

srv kaldes også serveren, idet den er server for en række funktioner. Først og fremmest er den boot-server for en række diskløse arbejdstationer og X-terminaler. Endvidere fungerer den som en fil-server, idet mange softwareprodukter kun findes på serverens disk; men via en sammenkobling (NFS) mellem maskinerne kan programmerne afvikles på andre maskiner.

Som hovedregel kan det samme software afvikles på alle maskiner; men grundet licensforhold kan enkelte softwareprodukter kun afvikles på den ene af maskinerne. Som regel vil programmel altid kunne afvikles på 835S (vip) maskinen, men i særlige tilfælde kan der være programmer, der kun kan afvikles på 835SE (std) maskinen eller 635SV (srv) maskinen.


mr@imm.dtu.dk