Next: NETLOGON.PRO Up: Kommandoen: NET Previous: NET VIEW

NET USE

Ressourcer kan tilknyttes PC'eren gennem brug af ordren NET USE. Uden brug af parametre kan man se, hvilke ressourcer der pt. er tilknyttet PC'en.


C:> NET USE
Eksempelvis tilknyttes space-området på SRV-maskinen som drev H på PC'en med kommandoen:

C:> NET USE H: \\ SRV\SRVSPACE
Linieskriveren på UNIX-systemet tilknyttes PC'en, som LPT1 med kommandoen:

C:> NET USE LPT1 \\ SRV\LP0
Fejlmeddelelsen:

DOS error 65 has occurred. 
Network access denied.
Betyder at NET LOGON ikke blev udført korrekt.

mr@imm.dtu.dk