Next: dos2ux og ux2dos Up: Brug af UNIX-faciliteter Previous: Brug af UNIX-faciliteter

Brug af diskområder på UNIX-maskinerne

For, at et diskområde skal kunne benyttes fra en PC, skal det være gjort tilgængeligt for LM på UNIX-maskinen. Dette kan kun gøres af en system administrator på HP-systemet. Typisk kan alle, der er interesserede heri, få specifikke underbiblioteker gjort tilgængelige. Ved konfigureringen af systemet er følgende UNIX-filområder gjort tilgængelige.:

Adgangen til disse områder styres af de parametre, der er sat på UNIX-maskinen. Således vil man typisk kunne læse andres filer, men ikke kunne rette i dem.

mr@imm.dtu.dk