Next: Forbindelse til UNIX-maskiner Up: PC-tilkoblet via Ethernet Previous: PC-tilkoblet via Ethernet

Logon/logoff

Ved adgang til netværket fra kommandofilen LANM.BAT præsenteres PC'eren med navnet på en eksisterende bruger af UNIX-systemet. Derefter angives HP-UX løsen (password).

Meddelelsen:


You were logged on, but have not been validated by a server. 
Therefore, you may not have permission to use some network 
resources.
ignoreres, den skyldes en uoverensstemmelse mellem MS og HP.

Hvis brugernavn eller løsen tastes galt vil man ikke få adgang til netværksresisourcer på trods af meddelelsen:


You were logged on .....
Det er da nødvendigt at logge ind igen korrekt. Dette gøres ved at taste: NET LOGON, eksempelvis:

C:> NET LOGON
Herefter angives brugernavn og løsen.

Hvis PC'eren forlades anbefales det at taste NET LOGOFF. Dette sikrer, at andre ikke kan misbruge ens brugerområder mens man er væk, idet kontakten til de allokerede netværksressourcer afbrydes.


mr@imm.dtu.dk