Next: PC-OPKOBLINGER Up: BRUG AF BÅNDSTATION Previous: Båndstation tilsluttet vip

Båndstation tilsluttet snake1 (DAT/DDS-format (4mm bånd))

  1. Isæt båndkasette. (Pil på kasette skal vende væk fra dig) Herefter klargører snake1 selv båndet til brug. Hvis der skal skrives på båndet, skal hullet på bagkanten af kasetten være tildækket

  2. Skriv eller læs båndet. (Se evt. eksempler ovenfor).
    Log ind på snake1. Anvend passende kommandosæt. På denne maskine bruges device-filen: /dev/rmt/0m

  3. Udtag båndkasette Tryk på udløserknap. Efter ca 20sek udløses båndet så det kan tages ud.


mr@imm.dtu.dk