Next: Båndstation tilsluttet snake1 Up: BRUG AF BÅNDSTATION Previous: BRUG AF BÅNDSTATION

Båndstation tilsluttet vip, std og srv (1/2" format)

Båndstationen kan læse og skrive bånd på fire måder:

 1. Tryk på [UNLOAD-tast]. Døren åbnes og er klar til ilægning af bånd.
  Hvis der skal skrives på båndet, skal det forsynes med en skrivering. En farvet ring af plastic, som placeres på undersiden af båndet. Hvis skriveringen mangler, kan man ikke skrive på båndet. Fjern skriveringen såfremt der kun skal læses, idet man derved opnår beskyttelse af skrevne data.

 2. Læg båndet ind og luk døren til båndstationen.

 3. Vælg normal mode eller compressed mode (man har ca 10 sekunder efter døren er blevet lukket). Herefter load'er båndstationen båndet og efter 5-30 sekunder er den klar. Der står BOT i display'et.

  Hvis båndet allerede er indspillet finder båndstationen selv ud af skrivetætheden og om der er brugt compressed mode. I display'et vises skrivetætheden (800, 1600, 6250) samt et >D< hvis der er valgt compressed mode.

 4. Tryk på [ONLINE-tast]. Båndst. er klar når ONLINE vises i display

 5. Log ind på den maskine, hvorfra der læses eller skrives, og indstil omskifterboxen Omskifterboksen er en lille hvid boks som står ved siden af båndstationen. Det er muligt at sætte omskifteren i 3 stillinger: A, B og C.

 6. Skriv eller læs båndet. (Se evt eksemplerne ovenfor).

  På maskinen skal der skrives ud i en device-fil som styrer båndstationen. Device filerne hedder

 7. Til sidst, når man er færdig, skal man trykke "offline". Tryk på [ONLINE-tast] så ONLINE på display slukkes.

 8. Tryk på UNLOADNext: Båndstation tilsluttet snake1 Up: BRUG AF BÅNDSTATION Previous: BRUG AF BÅNDSTATION


mr@imm.dtu.dk