Next: Referencer Up: X-WINDOWS Previous: HP Visual User

Andet

En lang række X11 produkter er public domain produkter uden support fra HP. Her findes en lang række utilities, grafik og spil. En del heraf er installeret under /gsrv1/x11supt.

Det skal endelig nævnes at det naturligvis er muligt at koble sine Starbase (grafik) programmer sammen med X-Windows, som vist i afsnittet om grafik under .


mr@imm.dtu.dk