Next: HP Visual User Up: X-WINDOWS Previous: Dumps og prints

Programmering i X-windows

Programmering af applikationer til X-windows kan foregå på forskellige niveauer. På det laveste niveau er der Xlib, der er et bibliotek af forholdvis primitive rutiner. Det næste niveau er Xt (X toolkit intrinsics) - et sæt værktøjer til opbygning af såkaldte widgets(en sammentrækning af windows og gadget). widgets er det højeste niveau og lægger rammer for udseendet af det grafiske brugerinterface. Der er f.eks. rutiner til at lave 3D-trykknapper, scroll-bars, menuer og meget mere. Der findes tre sæt af widgets: Athena (Xaw) fra MIT, Open Look (XView) fra SUN og Motif (Xm) fra OSF (Open Software Foundation). På IMSOR køres der i øjeblikket med OSF/Motif version 1.1. Ovenpå Motif har HP tilføjet endnu et niveau, HP VUE, som er bygget ved hjælp af Motif.


mr@imm.dtu.dk