Next: Dumps og prints Up: X-WINDOWS Previous: Emulering af Tektronix

Opsætning

I systemet er der indlagt en default opsætning, men man kan let tilvejebringe sin personlige opsætning af X11.

Ændring af farver af objekter sker ved først at kopiere .Xdefaults til sit home-directory. Såfremt man allerede står i sit home-directory skrives:


  ws7:/usv2/nn $ cp /usv1/default/.Xdefaults .Xdefaults <CR>

Husk, UNIX skelner mellem store og små bogstaver. Ved nu at editere .Xdefaults kan man skabe sine egne opsætninger af farver mv.

Automatisk opstart af klienter ved start af X11 angives i en fil .x11start. Som udgangspunkt hentes default-opstarten .x11start:


  ws7:/usv2/nn $ cp /usv1/default/.x11start .x11start <CR>

Her kan nu indføjes klient-kommandoer, som f.eks xclock &for automatisk opstart af xclock.

Når musen placeres i root-vinduet (baggrunden), og der trykkes på en knap, vil der fremkomme en menu. Fra denne menu eller undermenuer kan der startes nye klienter op. Kontrol af menuer sker fra en fil .mwmrc i dit hjemkatalog. Igen anvendes default-opsætningen som udgangspunkt:


  ws7:/usv2/nn $ cp /usv1/default/.mwmrc .mwmrc <CR>

Denne kan nu editeres for at opnå de ønskede menuer.

Hvis man sidder på en X-terminal bruges .xsession i stedet for .x11start. En default .xsession kan findes i /usv1/default. Laver man en fil, der hedder .Xdefaults.700x, kan man få en speciel opsætning for sin X-terminal.


mr@imm.dtu.dk