Next: Opsætning Up: X-WINDOWS Previous: Opstart

Emulering af Tektronix, DEC og HP-terminaler

Mange programmer er ikke lavet specielt til X-windows og kan derfor ikke udnytte vinduessystemet direkte. De må da køre under en terminal-emulator. Under X11 kan man emulere DEC (bl.a. vt100) terminaler og Tektronix grafiske terminaler (bl.a. tek4014). DEC emulering opnåes ved at skrive:


  ws7:/usv2/nn $ xterm & <CR>

Herved åbnes et nyt vindue, hvori der umiddelbart kan køres vt100-emulering. Tektronix emulering fås ved at skrive


  ws7:/usv2/nn $ xterm -t & <CR>

Et eksempel på anvendelse af Tektronix emulering kan findes i afsnittet om GNUPLOT i noten om 3'parts software, hvortil der også henvises omkring yderligere information.

På HP-systemer findes en speciel kommando til emulering af en HP-terminal.


  ws7:/usv2/nn $ hpterm & <CR>

Hvis du sidder på en HP-maskine vil denne typisk starte op med et eller flere hpterm kørende.


mr@imm.dtu.dk