Next: Starbase eksempel Up: OVERSÆTTERE (COMPILERE) Previous: Jobstatistik

Grafik

På HP-maskinerne findes to forskellige grafik-systemer tilgængelig: Starbase og GKS. Starbase er langt det mest benyttede på instituttet, hvorfor kun starbase vil blive omtalt i det følgende.

I dette afsnit bliver to versioner af verdens mindste starbase program præsenteret. Programmet tegner en trekant på skærmen. Programmet er skrevet i C, men starbase rutinerne er også tilgængelige fra pascal og fortran.mr@imm.dtu.dk