Next: Grafik Up: OVERSÆTTERE (COMPILERE) Previous: Debugger

Jobstatistik

Kort beskrivelse: Kommandoerne prof og gprof anvendes til generering af statistik over et (C-, Pascal- eller Fortran-) programs tidsforbrug fordelt på underprocedurer mv. For at anvende prof og gprof er det nødvendigt at oversætte programmet med -p (for prof) eller -G (for gprof) option. Dette bevirker at der i koden bliver indlagt kald til monitor, der som navnet antyder, er en overvågningsrutine. Bemærk, at ved oversættelse vha. make er de to nævnte optioner også linke-optioner (dvs. LDFAGS).

Efter kørsel af programmet (f.eks. a.out) vil der være genereret en profil-fil med navnet mon.out (for prof) eller gmon.out (for gprof). Denne fil indeholder information om afviklingen af programmet. Indholdet kan fortolkes og udskrives med kommandoen prof eller gprof.


mr@imm.dtu.dk