Next: Jobstatistik Up: OVERSÆTTERE (COMPILERE) Previous: Syntaks kontrol (lint

Debugger

Kort beskrivelse: I HP-UX findes der en lang række debug'ere, men udviklingen peger i retning af at i fremtiden vil den foretrukne debug'er hedde xdb. xdb bruges til både C, Fortran og Pascal.

For at få det fulde udbytte af xdb skal programmet oversættes med med -g option, og xdb skal have adgang til source-filerne.

Eksempel: Programmet a.out har midt i en kørsel lavet et coredump (core).

Ved kommandoen


   vip:/usv2/nn $ xdb a.out  <CR>
vil xdb starte med at vise den programlinje, hvor programmet er gået i stå. Man kan også single-steppe sig igennem programmet indtil man finder fejlen.

De vigtigste xdb kommandoer er

Nogle få af kommandoerne virker kun i enten line mode eller i fullscreen mode. xdb finder selv ud af om skærmen understøtter fullscreen mode.


mr@imm.dtu.dk