Next: Debugger Up: OVERSÆTTERE (COMPILERE) Previous: CFortran og

Syntaks kontrol (lint, lintfor)

Kort beskrivelse: I pascal compileren er der indbygget et omhyggeligt syntaks check. Det er ikke tilfældet med C- og fortran compilerne. lint og lintfor er syntakscheck-programmer for hhv C og fortran.

Eksempel: Kommandoen


  vip:/usv2/nn $ lint gauss.c -lm  <CR>
giver som resultat

==============
name defined but never used
    gauss         gauss.c(8)
Bemærkninger: Hvis man ikke link'ede til math biblioteket (-lm) ville lint give en masse forkerte fejlmeddelser. Flint virker på samme måde bare på fortran programmer.


mr@imm.dtu.dk