Next: OVERSÆTTERE (COMPILERE) Up: JOBAFVIKLING Previous: Nohup

Retningslinier for jobafvikling

Computeranlæget på IMSOR har begrænsninger, hvorfor det er nødvendigt med visse retningslinjer for at sikre en operationel afvikling af opgaverne. Nedenfor er angivet nogle generelle retningslinjer. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses den aktuelle belastningssituation. Ved login bliver de aktuelle retningslinjer listet. Retningslinjerne kan selvfølgelig efter aftale med system administrationen tilpasses individuelle behov.

Maskiner og CPU-tid: Studerende skal fortrinsvis bruge std-maskinen. Job der bruger mere end 10 CPU-minutter skal altid afvikles med nice kommandoen (og mindst nice 10).

En student har lov til at bruge vip-, snake- eller srv-maskinerne, hvis det program han skal afvikle kun ligger på den pågældende maskine; f.eks. ligger BMDP kun på vip. Studerende kan også benytte vip- eller en af snake-maskinerne, hvis belastningen er lille. Belastningens størrelse kan ses ved brug af ruptime kommandoen. Kommandoen giver tre tal for belastningen. Hvis disse alle er mindre end 1.5 for den pågældende maskine er det i orden at benytte den. Efter igangsætning af et stort job vil belastningen stige med 1. Hvis en student afvikler et job på vip eller en snake-maskine, skal han/hun bruge nice ved afvikling af job, der forventes at tage mere end 10 CPU-minutter. Studenter må ikke benytte srv-maskinen.

Ved meget disk-tunge job-afviklinger (f.eks. store SAS-job), er det absolut mest fordelagtigt at afvikle programmet på den maskine, hvor ens filer ligger.

Andre grupper : Programmer, som man forventer tager mere end 20 CPU-minutter, bør afvikles nice på alle maskinerne, untagen srv hvor jobs med et forbrug på mere end 1 CPU-minut skal afvikles nice. På srv må der ikke startes job med et lagerforbrug på mere end 1Mb.

Alternativt - eller samtidigt - kan man anvende at-kommandoen og lade programmerne køre om natten eller i weekenden. Hvis man har flere CPU-krævende programmer, vil det være en fordel at lade dem afvikle sekventielt, dvs. med at eller batch, da computeren ellers vil bruge meget tid på at skifte mellem de enkelte processer.

Diskplads: Diskplads er altid en begrænset resource.

Derfor bør man huske at slette filer med mellemresultater og gamle listing-filer. Diskforbruget bliver monitoreret en gang i døgnet, og systemet sender automatisk en mail hvis der bruges for meget diskplads. Det tilladte diskforbrug er forskelligt for de forskellige grupper af brugere: indiv'er, proj'er og vip'er.

Der findes såkaldte space-områder, der kan anvendes hvis man midlertidigt har brug for megen diskplads. Der ligger space-områder på alle 800-maskiner, under henholdsvis /gvip1/space, /gstd1/space og /gsrv1/space samt på snake1 /gsnk1/space. Herunder har alle lov til at oprette et bibliotek (hvor navnet skal være lig brugerid). Under space-områder er der ingen individuelle grænser for hvor meget plads man må anvende; til gengæld skal man huske at slette filer umiddeltbart efter endt anvendelse (Indholdet space-områderne bliver automatisk slettet efter 3 døgn). Kontakt en system administrator, hvis der er behov for mere (permanent) diskplads.Next: OVERSÆTTERE (COMPILERE) Up: JOBAFVIKLING Previous: Nohup


mr@imm.dtu.dk