Next: Retningslinier for jobafvikling Up: JOBAFVIKLING Previous: &

Nohup

Normalt vil et baggrundsjob blive slået ihjel når man logger ud (det gælder ikke C-shell). For at undgå dette kan man anbringe nohup foran kommandoen. Det gør at jobbet kører videre også efter man er logget af. Ex


   vip:/usv2/nn $ nohup sas my3tjob.sas &  <CR>
Alt det output som kommandoen (sas) ville have skrevet på skærmen bliver redirigeret til en fil som hedder nohup.out.


mr@imm.dtu.dk