Next: & Up: JOBAFVIKLING Previous: Nice

Time

Ved at skrive time eller timex foran en kommando kan man få taget tid på udførslen. F.eks kan kommandoen


  vip:/usv2/nn $ time sas my2sjob.sas <CR>
give svaret

  real  0m2.00s
  user  0m0.90s
  sys   0m0.30s
hvoraf det kan ses at programmet har brugt 0.9 sekunder, systemkald har taget 0.3 sekunder, den samlede tid er 2.0 sekunder. I timex ser svaret lidt anderledes ud.


mr@imm.dtu.dk