Next: Time Up: JOBAFVIKLING Previous: Batch

Nice

Job, der kræver meget CPU-tid bør afvikles ved hjælp af kommandoen nice. nice anbragt foran en kommando giver jobbet en lav prioritet. F.eks


   vip:/usv2/nn $ nice my_large_job   <CR>
Det er altid pænt over for andre brugere at køre store jobs nice . I visse tilfælde skal et job afvikles nice jvf. .


mr@imm.dtu.dk