Next: Elm Up: UNIX KOMMANDOER Previous: Udskrift af manual-sider

Mail

Postfaciliteten ved IMSOR giver adgang til at sende elektronisk post til alle maskiner, der kan nås fra UNI-C's postmaskine (danpost). Samtidig kan der modtages post fra alle maskiner, der er forbundet til danpost-maskinen. Der findes tre programmer til afsendelse/modtagelse af post, mail, mailx og elm. elm er den mest avancerede og den letteste at bruge, medens mail og mailx kan være hurtigere til korte breve.mr@imm.dtu.dk