Next: Manualer Up: UNIX KOMMANDOER Previous: UNIX KOMMANDOER

Kommandoliste

Her følger en udvidet kommandoliste. Den omfatter de kommandoer, som er beskrevet i introduktions noten, men er udvidet for at give en ide om en del andre kommandoer, der findes i UNIX.

Generelt kan man sige at der er mange options til UNIX kommandoer. En option er (som regel) et minus - efterfulgt af et bogstav evt. efterfulgt af noget mere. Ofte må der gerne være et mellemrum mellem bogstavet og det, der følger efter, men ikke altid. Hvis der indgår et filnavn i en kommando, skal det næsten altid stå til sidst.

Der er kun en meget kort forklaring til kommandolisten, så man opfordres til at bruge lidt tid til at slå op i manualerne eller bruge kommandoen man.


mr@imm.dtu.dk