Next: .kshrc Up: LOGIN - OPSÆTNING Previous: LOGIN - OPSÆTNING

Profiler

Det følgende gælder kun for bourne-shell og korn-shell, ikke for C-shell. (Alle kører korn-shell med mindre, de selv har ønsket andet.) For at køre C-shell skal man henvende sig til systemadministratorerne, der vil udføre ændringen.

Når man logger ind på systemet bliver ens environment, dvs hjem-bibliotek, path til programmer, prompt osv., initialiseret. Nogle af disse ting kan man selv initialisere ved at ændre i den profile, som bliver læst når man logger ind. I hjem-biblioteket (skriv cd uden argumenter) ligger der en skjult fil, som hedder .profile (skriv ls -al). Bemærk at punktummet er en del af filnavnet. I denne fil kan man lave sine personlige tilføjelser til standard opsætningen.

P.t. vil en typisk .profile se således ud:# Default user .profile file (/bin/sh initialization).

# Set up the terminal:
   HOST=`hostname`
   export HOST
   PS1="$HOST \$ "
   tset
   stty kill "^X" intr "^C" erase "^H"

# Set up the search paths:
# Add to seach path if needed:
   PATH=$PATH:/usr/local.800/bin
#   PATH=$PATH:$HOME/bin
#   PATH=$PATH:/usr/local/bin/hips
#   PATH=$PATH:/usr/softbench/bin
#   PATH=$PATH:/gvip1/bmdp/exes:/gvip1/bmdp/etc:
/gvip1/bmdp/bin
#   PATH=$PATH:/gstd1/gamssys
# Machine dependent binaries
#   case $HOST in
#    snake*     ) PATH=${PATH}:$HOME/bin700:
$HOME/bin800;;
#    vip | std | srv ) PATH=${PATH}:$HOME/bin800;;
#    ws*       ) PATH=${PATH}:$HOME/bin300;;
#    *        ) echo "Unknown host." ;;
#   esac
   export PATH

# Set up for X-windows
   export X11SUPT=/gsrv1/x11supt

# Set up for visilog
   VISILOG=$HOME
   VLOG_PATH=/gsnk1/visi700
   export VISILOG VLOG_PATH

# Set up the shell environment:
   set -u
   trap "$HOME/.logout" 0

# Set up the shell variables:
   EDITOR=vi
   LANG=C
   NLSPATH=/usr/lib/nls/C/%N.cat:/usr/lib/nls
/n-computer/%N.cat
   CDPATH=.:..:$HOME
   LPATH=/lib:/usr/lib:/usr/local/lib:/usr/lib/X11R4:
/usr/local.800/lib
   CCOPTS=-I/usr/local/include
   export EDITOR LANG NLSPATH LPATH CDPATH CCOPTS

# Set up for 'nntp'
   NNTPSERVER=uts1.uni-c.dk
   export NNTPSERVER

# Set up tex paths:
   TEXINPUTS=.:$HOME/tex/inputs:/usr/local/lib/tex/macros
:/usr/unic/lib/tex/inputs:/usr/local.800/lib/tex/macros
   BIBINPUTS=.:$HOME/tex/bibfiles
   export TEXINPUTS BIBINPUTS

# This one only affects ksh-users
   START=$HOME/.kshrc
   ENV='${START[(_$- = 1) + (_ = 0) - (_$- != _${-%%*i*})]}' 
   HISTFILE=$HOME/.history
   export START ENV HISTFILE

# Display and record log-in time:
   echo "Your previous log-in time was: `cat .login_time`"
   date > .login_time

F.eks bliver PATH sat op til at være lig med default path'en med tilføjelse af /usr/local.800/bin i denne version af .profile. PATH er, ligesom i DOS, en liste af biblioteker, hvor maskinen søger efter programmer. I noten om tredje parts software er der nogle steder tilføjet en ekstra sti til PATH for at man kan køre forskellige programpakker.

Bemærk, at man refererer til værdien af en shell-variabel ved at sætte et $foran ($PATH). Syntaksen i .profile følger den syntaks som er beskrevet i "Shells and Miscellaneous Tools" manualen under shell-scripts for bourne-shell (eller korn-shell).mr@imm.dtu.dk