Next: LOGIN - OPSÆTNING Up: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Previous: NIS - Network

Ethernet

Et vigtigt led i EDB-anlægget er LAN (lokal net), der et Ethernet, som forbinder alle UNIX-maskinerne og en del PC-ere. Det er Ethernettet, der muliggør, at maskinerne kan anvendes som en maskine med adgang til maskinkraft og diskområder fordelt på flere fysiske maskiner.

Det kan nævnes, at billedbehandlingsgruppen på 2. sal har sit eget delnet, der er adskilt fra det generelle net med en bro (bridge) jævnfør figur .


mr@imm.dtu.dk