Next: Ethernet Up: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Previous: Filsystem - NFS

NIS - Network Information Service (tidligere Yellow Pages)

Selv om brugere benytter sig af flere af IMSOR's maskiner, vil de kun have et enkelt brugernummer og et enkelt password. Man behøver kun at foretage hele login-proceduren en gang. Det kan altså betragtes som man logger ind på systemet i modsætning til et login på en enkelt maskine.

Det software, der muliggør denne gennemsigtighed, er et netværksprodukt kaldet NIS. De omtalte brugere, som hovedregel alle brugere der ikke følger indledende kurser, er automatisk tilsluttet NIS og behøver som sådan ikke nogen specifik viden om dette. I visse tilfælde kan det dog lette forståelsen af systemets funktion. Eksempelvis under perioder, hvor der tages backup på en del af systemet, eller hvor en del af systemet er ude af drift på grund af systemarbejde, kan det have konsekvenser for brugere på den øvrige del af systemet.

Funktionaliten af en række UNIX-ordrer, der vedrører kommunikationen med andre maskiner er væsentligt lettet grundet NIS. Ved brug heraf er det ikke nødvendigt at angive password ved kommunikation med de af IMSOR's maskiner man har adgang til.

En ændring i forhold til standard brugere er at ændring af password nu sker gennem kald af yppasswd i modsætning til den gængse passwd.


mr@imm.dtu.dk