Next: NIS - Network Up: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Previous: Ydre enheder

Filsystem - NFS

For de almindelige brugere af IMSOR's HP-anlæg er det ikke nødvendigt at kende detaljerne i den fysiske installation. Det vil dog være nødvendigt at vide, at der findes et antal forskellige maskiner som beskrevet i afsnit og . Maskinerne er vip-, std-, srv- og snake-maskiner.

Hver af disse maskiner har et selvstændigt UNIX-filsystem (faktisk har srv både et 800 og et 300 filsystem, idet den selv er en 800 maskine, men tillige er server for en række diskløse 300 maskiner). En del af dette filsystem er lokalt, dvs. bibliotekerne kan umiddelbart kun nås fra den maskine filsystemet tilhører. En stor del er filsystemet er dog globalt, dvs. det umiddelbart kan nås fra de øvrige maskiner - se figur . Herunder hører brugerbibliotekerne. De brugerbiblioteker som rent fysisk sidder på vip-maskinen kaldes /usv1, /usv2 og /usv3, på std-maskinen kaldes brugerbibliotekerne /uss1, /uss2 og /uss4. Endelig kaldes brugerbiblioteket på snake1 for /ussnk1.

Desuden findes der globalt tilgængelige software-biblioteker. Disse kaldes /gvip1 (vip), /gstd1 (std), /gsnk1 (snake1), /gsrv1 (srv) og /usr/local. F.eks. findes kildeteksten til IMSL (fortran subrutiner) under /gsnk1/imslib og grundet den globale tilgængelighed kan disse filer umidderbart erkendes fra de øvrige maskiner. Størsteparten af det tilgængelige software findes på den globale /usr/local der rent fysisk er monteret på (srv). Under normal drift, det vil sige når der ikke foretages systemvedligeholdelse, vil alle disse biblioteker være tilgængelige fra alle maskiner. Således vil en bruger have samme hjembibliotek (home directory) uanset, hvilken CPU (maskine) brugeren betjener sig af. At filsystemet således er tilgængeligt på tværs af fysiske filsystemer skyldes produktet NFS (Network File System).

En illustration af filsystemet er givet i figur .

Brugerområderne på de forskellige maskiner er således tilgængelige på alle maskiner. Omvendt er andre dele af filsystemet lokalt for den enkelte maskine. Dette gælder f.eks. systemsoftware, man kan eksempelvis ikke uden videre få adgang til programmer fra /etc eller /bin på en anden maskine, end den man arbejder med.Next: NIS - Network Up: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Previous: Ydre enheder


mr@imm.dtu.dk