Next: Filsystem - NFS Up: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Previous: X-terminaler

Ydre enheder

I det daglige er det ikke nødvendigt at bekymre sig om, hvilken maskine en given printer er tilsluttet rent fysisk, idet et spool-system sørger for, at alle printere kan nås fra alle maskiner.

Som uddata mulighed findes primært linieskriveren (lp0) af typen HP2564B i stueetagen. Printeren er fysisk tilsluttet vip-maskinen. Denne printer er default printer for alle maskiner. Det vil sige, at udskrift til linieskriver vil blive sendt til denne, hvis ikke andet angives. De øvrige printere er fysisk tilsluttet srv eller en snake maskine. Her er først og fremmest tale om TI PostScript printeren, der er placeret på 1. sal og tilsluttet snake6 og to HP-laserprintere, som er placeret henholdvis i stuen og på 2. sal og er tilsluttet snake1 og srv. Disse er fortrinsvis beregnet til udskrift af grafik og må således ikke benyttes til program udskrifter mv. Endelig findes 'private' printere opkoblet til diverse maskiner.

Ved siden af vip og std er placeret en HP7980XC båndstation. Båndstationen kan via en lille boks tilsluttes fysisk til vip, std eller srv. Ved normal drift vil båndstationen være tilsluttet vip-maskinen. Båndstationen kan bruges til læsning/skrivning af standard 800/1600/6250 bpi bånd ikke over 2400 fod. Desuden har den mulighed for at skrive 6250 bpi bånd yderligere komprimeret i en såkaldt XC-mode. Herved kan der være op til 600 MB pr. bånd. Bånd skrevet i XC-mode vil ikke kunne læses på udstyr af et andet fabrikat. Brugen af båndstationen er forklaret nærmere i afsnit .

Til srv er der tilsluttet en tape streamer af typen HP9144A. Den anvender 1/4'' cartridge bånd i HP-format med en kapacitet på op til 67 MB. Tape streameren er ret langsom; men f.eks. ved forsendelse af data kan den være velegnet, idet båndene ikke fylder ret meget.

Til snake3 er tilsluttet en magneto-optisk disk, der er rimeligt hurtig. Brugere med behov for at behandle store data mængder bør gøre brug af denne for at mindske belastningen af instituttets disk-areal.

Til snake1 er tilsluttet et drev til CD-ROM diske samt en båndstation til bånd af DAT-typen.

Der er yderligere en terminalforbindelse til vip-maskinen via modem. Den nøjere beskrivelse af opsætning samt opkaldsprocedure er givet i afsnit .Next: Filsystem - NFS Up: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Previous: X-terminaler


mr@imm.dtu.dk