Next: Ydre enheder Up: COMPUTERMILJØ'ET PÅ IMSOR Previous: PC-ere

X-terminaler

Som grafiske arbejdspladser råder instituttet over en række X-terminaler. Disse har ikke nogen selvstændig regneenhed men startes via Ether-nettet fra srv, snake1 eller snake7.


mr@imm.dtu.dk