Next: OPSÆTNING AF MANUALSIDER Up: ACCOUNT SYSTEMET Previous: Introduktion

Udseende og forklaring af en regning

En regning kunne se ud som vist på figur . Øverst ses regningens kørselsdato, i dette tilfælde 1. august 1992. Næste linie oplyser om maskinnavn, brugernavn og bruger id, i dette tilfælde VIP-maskinen, brugernavn xxx og brugerid 999.

Herefter kommer selve forbrugsopgørelsen. De enkelte kolonner angiver: forbrugsart, antal enheder og prisen for disse. Nederst ses forbrugstotalen. Det ses tydeligt at visse forbrugsarter f.eks. "prime kcore minutes" ikke er omfattet af nogen pris/enhed, men det er valgt at tage dem med på regningen, dels for at vise "forbrugsprofilen", dels for eventuelt senere at kunne belægge disse med en afgift hvis/når dette skønnes rimeligt.

Nogle forbrug er "prime time" andre er "non-prime time". Det første er defineret ved "hverdage mellem 8.00 og 18.00", det andet er "øvrig tid + helligdage".

CPU minutes er det antal CPU-minutter ens job har belastet maskinen i den forløbne måned.

Kcore minutes er produktet af den hurtiglagerstørrelse og tid ens job har belastet maskinen i den forløbne måned.


                          1 Aug 1992

  VIP BILL FOR USER xxx    USERID 999     July MONTH

    USAGE           # OF UNITS   PRICE/KR.   
    ----------------------------------------------------    
    prime CPU minutes         144    5760.000    
    prime kcore minutes       76875     0.000    
    prime connect minutes      6005    1201.000    
    non-prime CPU minutes       32    422.400    
    non-prime kcore minutes     16674     0.000    
    non-prime connect minutes    5833    583.300    
    disk blocks           3622     76.062    
    spawned processes        4191     0.000    
    connect sessions          94     0.000    
    charge units print/plot      185     92.500    
    ----------------------------------------------------    
    TOTAL                    8135.26    
                       ==============

Connect minutes er det antal minutter man har været logget på systemet i den forløbne måned.

Disk blocks er hvor mange disk blokke (  512 bytes) der er blevet brugt den forløbne måned.

Spawned processes er et udtryk for hvor mange kommandoer man har benyttet sig af i den forløbne måned. (Dette inbefatter også processer, der startes af andre processer. Et shell-script vil således ofte tælle forholdsvis mange processer).

Connect sessions er det antal gange man har været logget på i den forløbne måned.

Charge units print/plot er et udtryk for hvor meget output man har fået ud på linieskriver og/eller laserprinter.


mr@imm.dtu.dk