Next: Udseende og forklaring Up: ACCOUNT SYSTEMET Previous: ACCOUNT SYSTEMET

Introduktion

På IMSOR's maskiner (vip, std, srv og snake..) kører nogle monitorerings programmer, hvis formål det er at skabe basis for et account system.

Der monitoreres forholdvis mange systembelastningsparametre, hvoraf dog kun nogle danner basis for den aktuelle månedlige regning, der bliver opgjort for hver bruger. Det er dog valgt at udskrive dem alle for at den enkelte bruger kan få et bedre indtryk af sin "forbrugsprofil".

Priserne udregnes som skøn svarende til hvad en tilsvarende tjeneste vil koste på UNI-C. Priserne bliver justeret løbende.

I øjeblikket udskrives regninger kun på printeren, men det vil muligvis senere blive aktuelt at sende hver enkelt bruger sin regning vhja. mail systemet.


mr@imm.dtu.dk