Next: References Up: PC-OPKOBLINGER Previous: Optimering af PC

Konfigurering af PC

Ved konfigurering af en PC til LM kan henvises til ef eller [3].

Ved problemer kan henvises til [6].


mr@imm.dtu.dk