Next: Logon/logoff Up: PC-OPKOBLINGER Previous: PC-OPKOBLINGER

PC-tilkoblet via Ethernet

Protokollen der anvendes i dette tilfælde hedder LAN-Manager-X. Da LAN-Manager-X kræver mange ressourcer (meget RAM), og da det er temmelig tidskrævende at starte det (ca. 2 minutter på en AT), startes netværket ikke automatisk ved start af PC-eren. I stedet er der på en del af IMSOR's PC'ere tilføjet en bat-fil med navnet LANM.BAT, der kaldes ved at skrive LANM efterfulgt af brugernavn, eksempelvis:


C:> LANM nn
Tilføjes denne kommando til filen AUTOEXEC.BAT, vil netværket blive startet automatisk.

Det skal bemærkes, at netværket nogle gange ikke kan startes på et senere tidspunkt, da andre programmer kan have brugt nogle af de PC-ressourcer, som kræves af LM. I disse tilfælde må PC'eren genstartes.mr@imm.dtu.dk