Next: BRUG AF BÅNDSTATION Up: No Title Previous: Referencer

BRUG AF PRINTERE OG PLOTTER

På IMSOR findes der et antal printere som er alment tilgængelige og permanent opkoblet på ethernettet via en af HP-maskinerne. Desuden findes der et par 'private' printere opkoblet. De alment tilgængelige printere er følgende:

UNIX kommandoen lp har en række options, hvoraf nogle er

Ønskes sidetal, overskift, dato og klokkeslet på hver side gøres dette ved at pipe output fra pr-kommandoen til lp:


  vip:/usv2/nn $ pr <filename> | lp <CR>

Denne konstruktion er desuden nyttig ved læsebeskyttede filer. Programmet lp har nemlig ikke adgang til at læse filer, som er læsebeskyttede.

Styring af printer gennem anvendelse af Hollerith-konstanter (1H0, osv.) sker ved anvendelse af asa kommandoen. Såfremt et program a.out anvender Hollerith-konstanter, kan asa-kommandoen anvendes til at behandle output til udprintning på linieskriver ved eksempelvis følgende konstruktion:


  vip:/usv2/nn $ a.out | asa | lp <CR>

Printer-status fås med lpstat, som uden options kun viser forespørgsler for den aktuelle bruger. En mere fyldestgørende status fås ved at skrive:


  vip:/usv2/nn $ lpstat -t <CR>

Cancel af job sker ved kommandoen cancel. Også her findes en række options. F.eks. vil


  vip:/usv2/nn $ cancel -a <CR>

fjerne alle afsendte printjob for den aktuelle bruger (på default printeren lp0). På hplaser2 vil job for den aktuelle bruger blive fjernet ved at skrive


  vip:/usv2/nn $ cancel hplaser2 -a <CR>

Ønskes kun et bestemt printjob fjernet gøres dette ved at undlade -a og i stedet angive 'request-id', som f.eks. kan erkendes v.hj.a. lpstat kommandoen.

Udskrift af en binær fil (f.eks. grafik) produceret på en PC kan foregå på følgende måde:

Skærmkopier kan udskrives ved følgende procedure:

Med hensyn til grafik-udskrift fra SAS, GNU-plot, LaTeX, HIPS, ACSL, Splus, mv. henvises til beskrivelsen af den aktuelle software pakke.Next: BRUG AF BÅNDSTATION Up: No Title Previous: Referencer


mr@imm.dtu.dk