Next: About this document Up: No Title Previous: MANBIB - MANUALSØGNING

BOOKS/JOURNALS BIBLIOTEKS-
SØGNING

IMSOR's bibliotek's (rum 228, 2. sal) bestand af bøger og tidsskrifter er søgbar fra alle slags terminaltyper.

For bøgernes vedkommende kaldes systemet via ordren:


  vip:/usv2/nn $ books

Den søgte term (forfatter,titel,ord) skrives efterfulgt af et <CR>. Er der flere termer bruges and eller or. Systemet trunkerer automatisk, d.v.s. skrives statistic, søges på fx. både statistics og statistical.

IMSOR's bestand af tidsskrifter søges v.h.a. ordren:


  vip:/usv2/nn $ journals

Systemet fungerer som books. Brugeren får i posterne oplyst bestand, d.v.s. hvor lang tid har IMSOR abonneret på tidsskriftet.

Support: Finn Kuno Christensen.


mr@imm.dtu.dk