Next: BOOKS/JOURNALS BIBLIOTEKS- SØGNING Up: No Title Previous: ALIS - BIBLIOTEKSSYSTEM

MANBIB - MANUALSØGNING

Imsor's manualbibliotek (rum 017, i stuen) er elektronisk søgbar fra alle terminaltyper.

Systemet kaldes via ordren:


  vip:/usv2/nn $ manbib

Den søgte term skrives efterfulgt af et <CR>. Er der flere termer bruges and eller or.

De fundne poster oplyser brugeren, hvor på hylderne manualerne findes. De fleste manualer er påtænkt lettere søgbare v.h.a. emneord.

Support: Finn Kuno Christensen.


mr@imm.dtu.dk