Next: MANBIB - MANUALSØGNING Up: No Title Previous: OPSÆTNING AF MANUALSIDER

ALIS - BIBLIOTEKSSYSTEM

Det er muligt for alle at benytte bibliotekssøgesystemet ALIS (Danmarks Tekniske Biblioteks bog- og tidsskrift-database) direkte fra IMSOR's terminaler. ALIS understøtter dog for tiden kun terminaler af typen vt-100 (7 og 8 bits versioner).

På arbejdsstationer og X-terminaler opnåes vt-100 emulering under X-windows ved at skrive xterm &. På PC'ere skal man sikre sig at terminaltypen er vt-100 (skriv f.eks. env).

Under HP VUE kan man ved at trykke på den midterste knap i menuen under Externals finde ALIS. Aktiverer man denne startes automatisk et nyt vindue, hvor ALIS kører. Hvis dette ikke virker kan man hente .vue/vuewmrcr filen i /usv1/default. Hvis man ikke kører HP VUE kan man opnå det samme med ordren :


xterm -T ALIS -fn courB14 -bg Magenta -e telnet alis

Denne ordre kan også indsættes som alias i i.kshrc.

ALIS kaldes umiddelbart fra alle terminaler ved at taste :


  vip:/usv2/nn $ telnet alis <CR>

Herefter kan opgives username + password. Begge dele er personlige og kan erhverves på DTB. Det er dog muligt at benytte ALIS uden et personligt password. Denne service hedder Discount ALIS. Ved at taste brugerkoden ALIS kan enhver ved hjælp af denne adgangskode søge i databasesystemet.

ALIS består af en række delbaser. En oversigt over disse baser fås ved ordren bas. IMSOR's beholdning af bøger og tidsskrifter er søgbar i ALIS i delbasen dth.mso.

ALIS-Kommandoer:

Ønsker man at se bibliotekets beholdning af en fremvist publikation, tast:

Beholdningsoplysningerne er ikke tilængelige for IMSOR`s vedkommende i dth.mso.

Support: Finn Kuno Christensen.


mr@imm.dtu.dk