Stokastisk Regulering i L-Strukturen - Genreg

Niels K. Poulsen, Morten Bach Lauritsen,
Uffe H. Thygesen, Morten Rostgaard

For a copy of this paper, either

Introduction

Nærværende rapport er resultatet af et arbejde med stoksatisk kontrolteori i forbindelse med systemer, der ikke naturligt er beskrevet på ARMAX-formen. I visse systemer er dynamikken for støj og styreindgreb særegen, hvorfor en systembeskrivelse der er transformeret til ARMAX strukturen vil indeholde fælles faktorer. Dette er f.eks. tilfældet for vindmøller, hvor dynamikken i de stokastiske forstyrrelser, dvs. vinden, er særegen. De fælles faktorer er ofte uhensigtmæssige og kan i visse implementeringer af design værktøjer skabe numeriske problemer.

IMM Technical Report 3/97


Last modified April 8, 1997

For further information, please contact, Finn Kuno Christensen, IMM, Bldg. 321, DTU
Phone: (+45) 4588 1433. Fax: (+45) 4588 2673, E-mail: fkc@imm.dtu.dk