Måleusikkerhedens relation til tolerancen.

Henrik Spliid / Environmental Statistics Group

Abstract

Begrebet måleusikkerhed som beskrivelse af den mere eller mindre tilfældige variation af måleresultatet, man vil opleve ved gentagne målinger på samme emne diskuteres. I en kontrolsituation, f.eks. ved kontrol af et tolerancekrav, vil en sådan måleusikkerhed have væsentlig betydning, såfremt tolerancen og usikkerheden er af samme størrelsesorden. Det diskuteres, hvorledes måleusikkerhed og kontrolregler kan håndteres. Sluttelig diskuteres kort, hvorledes måleusikkerhed i forbindelse med kontrol kan vurderes, og hvorledes den kan overvåges, identificeres og eventuelt mindskes.

For a full copy of the report in Postscript format

IMM Technical Report 15/95