M.Sc. theses 1994

For further information we refer to the Department reception

 1. Jacob Mohr Nielsen: Sammensatte varetransportsystemer.
 2. Jørgen Folm-Hansen, Niels Michael Kamp: Digital billedanalyse af knoglebiopsier.
 3. Martin Johansen: Søge- og fordøjelsesmodeller for fisk.
 4. Lars Hesdorf: A statistical approach to censored and truncated samples.
 5. Sten E. Vesterli: Parallel branch and bound methods.
 6. Lars Henrik Hansen: Modellering og styring af køleproces med neurale net.
 7. Helle Andersen: Statistiske metoder til vurdering af spildevands toksicitet.
 8. Morten Bach Lauritsen: Robust adaptive control.
 9. Rolf Jackson: On 3D image analysis.
 10. Christian Bömler: Algorithm development and hardware design of dynamic threshold unit.
 11. Søren Dahlerup: Lokalisering i planen.
 12. Judith L. Jacobsen, Lise Malin Voss: Time series analysis and modelling of corrupted data.
 13. Morten Kold Mikkelsen: Interaktiv dial-a-ride og matematisk optimering.
 14. Jens Barnow: Analyse af SS7 trafikmålinger på KTAS net.
 15. Jakob Hinrichsen: Optimalt netdesign.
 16. Uffe Høgsbro Thygesen: Observers for a generator shaft.
 17. Michael Møllmann: Design og dimensionering af varmevekslernetværk.
 18. Dariusz Miedzianogora: Clusteranalyse med neurale net.
 19. Jesper R. Sørensen: Automatisk genkendelse af skibsdele.
 20. Morten Lund Overgaard: Regulering af fleksibel robotarm med to led.
 21. Khac Quang Huy Le: Søgeprocedurer i 0-1-programmering. (Ikke mangfoldiggjort).
 22. Niels Meland: Analysis of coagulation time of blood.
 23. Michael Jeppesen: Løsning af partielle differentialligninger med multigrid.
 24. Ole Stauning: Interval analyse i dynamisk systemteori.
 25. Per Feldbæk Christiansen: Løsning af Poissons ligning med multigrid og domæne dekomposition.
 26. Charlotte Søndergren: Planning tools for heat and power production.
 27. Per Østergaard: Pitchregulering af en vindmølle.
 28. Jens Strodl Andersen: Flerdimensionale, rumligt korrelerede forureningsdata.
 29. Lone Nielsen: Kriging af forureningsdata - en følsomhedsanalyse.
 30. Jens Hoppe: Tabu-search og ruteplanlægning.
 31. Asger Kring: Modeller for on-line allokering af flysæder.
 32. Jón Helgi Egilsson: Soft systems approaches in strategic planning.
 33. Michael Bøgelund Sørvin: Bevægelsesdetektion via Markov random fields.
 34. Per Rønsholt Andresen: Analyse af knoglestrukturer.
 35. Thomas Højsgaard Nielsen: Fusion af ortofoto og farver.
 36. Kent Jacobsen: Optisk flow i cementovne.
 37. Gunnar Jóhannesson: Scenarios in industrial policy making.
 38. Jean-Louis P. Washburn: Option replication.
 39. Carsten Nordstrøm Jensen: Symmetry in nonlinear railway dynamics.
 40. Klaus Berthelsen: Taktproduktion ved hjælp af simuleret udglødning.
 41. Carsten Hejberg: Simulationsstudie af signalering i B-ISDN.
 42. Jens Christian Bennetsen: Domain decomposition for the Krylov subspace method.
 43. Henrik Bøjer: Adaptiv regulering af temperatur i væksthuse.
 44. Søren Munk: Global optimering.
 45. Karsten Dalsgaard: Clusteranalyse og søgning - i store biologiske sekvensdatabaser. (Ikke mangfoldiggjort).
 46. Michael Bøjer: Resourceallokering i mobil kommunikationssystemer. (Ikke mangfoldiggjort).
 47. Anders Dam Jensen: An object-oriented platform for dynamic simulation.
 48. Sigurdur Tryggvi Juliusson: Cace af adaptive reguleringssystemer.